Dodanie bash dla użytkowników z LikeWise

Standardowo podczas logowania się do shella użytkowników podłączonych poprzez domenę, urushamiany jest shell sh – ponieważ Bash nie jest zawsze dostępny.
Alby to zmienić należy wykonać serię czynności ( Zakładam, że likewise jest zainstalowany tam gdzie zwykle)

 

sudo /opt/likewise/bin/lwregshell set_value '[HKEY_THIS_MACHINE\Services\lsass\Parameters\Providers\ActiveDirectory]' LoginShellTemplate /bin/bash
sudo /opt/likewise/bin/lwregshell set_value '[HKEY_THIS_MACHINE\Services\lsass\Parameters\Providers\Local]' LoginShellTemplate /bin/bash
sudo /opt/likewise/bin/lwsm refresh lsass
sudo /opt/likewise/bin/lw-ad-cache --delete-all

 

Informacja znaleziona na blogu Mike’s Realm

LVM z czym to się je

Logical Volume Management

Z początku byłem dość nieufny do tej technologii i za bardzo nie wiedziałem do czego może być mi potrzebna. Potrzeba matką wynalazku, więc w pewnym momencie niejako zostałem zmuszony do poznania, a potem już całkowicie dobrowolnie, do polubienia tej technologii.

Czym to jest.

Jest to system wciśnięty pomiędzy fizyczne dyski twarde, a system plików oferujący wygodne zarządzanie powierzchnią dostępną dla systemów, metodę bezpiecznego przenoszenia całych systemów plików z jednego miejsca na inne oraz możliwość zatrzymywania w czasie całego takiego systemu : Snapshot .

Przykłady gdzie LVM lśni:

#1. Kończy ci się miejsce w /var/lib na bazę danych.

Bez LVM musiałbyś dołożyć nowy dysk twardy, przekopiować cały zasób na nowy dysk, a potem zmienić punkt montowania.  Całość wywołuje niewygodne przestoje w pracy ( kopiowanie bazy danych ), konieczność zmieniania pliku fstab, a potem obawy, czy aby na pewno wszystko się poprawnie przekopiowało

z LVM, problem ten sprowadza się do dwóch instrukcji : Pierwsza powiększa dysk na którym jest /var/lib o tyle ile potrzebujesz, a druga zmienia powierzchnię systemu plików aby zaadoptować ją do powiększonej przestrzeni.  :

lvextend -L +20G grupa/volumen
resize2fs /dev/grupa/volumen

#2. Chciałbyś zrobić backup plikowy często używanych plików

Bez LVM trzeba zablokować zapisywanie na tych plikach, a potem żmudnie je kopiować. Przez pewien czas system byłby wyłączony z użycia

z LVM tworzysz snapshota backupowanego zasobu, podmontowujesz go w wygodnym miejscu a następnie robisz z niego backup :

service mysql stop # Backupuję bazę danych
lvcreate -s -n snap -L 3g grupa/wolumen # tworzę snapshota całego /wolumen o zapasie 3GB
service mysql start # Uruchamiam bazę danych, i już ona może pracować, a ja mogę backupować pozamykane pliki !!!
mkdir /mnt/snap
mount /dev/grupa/snap /mnt/snap # Z tego miejsca można robić backup
 ##### BACKUP ######
umount /mnt/snap #Odłączamy niepotrzebne elementy
rmdir /mnt/snap #Sprzątamy po sobie
lvremove -f /dev/grupa/snap # Usuwamy snapshota.

 

To już wiemy, po co, ale jak wygląda praca z LVM ?

Z punktu widzenia systemu operacyjnego gotowy LVM wygląda jak kolejne urządzenie w /dev .

 

To teraz krótko : Jak z tego skorzystać.

LVM jest standardowo zamieszczony w dystrybucji Ubuntu, więc nie trzeba go instalować.

Od korzystania z LVM dzielną nas trzy kroki

Krok 1. Stworzyć Fizyczny Volument ( Physical Volumen ), czyli poinstruować LVM że ma miejsce gdzie może przechowywać dane

fdisk /dev/sdX
>n (utworzenie nowej partycji, powinienes to znać)
>t (zmiana typu partycji)
>8e (partycja LVM)
>w (zapisanie i wyjście)

W tym momencie mamy już przygotowaną partycję. Teraz powiemy LVM że można z niej korzystać:

pvcreate /dev/sdX1

LVM Już wie, że ma do dyspozycji taki dysk.

Krok 2 : Utworzyć Grupę Volumenów

Jest to miejsce gdzie LVM zbiera fizyczne dyski do kupy i pozwala zarządzać nimi jako całością. W zakresie jednej grupy dyski te traktowane są jako jedna wspólna przestrzeń, z której można korzystać tworząc wolumeny.

vgcreate grupa /dev/sdX1

Czyli w skrócie, stworzyliśmy grupę o nazwie foo, i dodaliśmy do niej dysk /dev/sdX1.  Do dodawania kolejnych dysków można użyć komendy vgextend.

Krok 3. Stworzenie Wolumenu Logicznego – czyli dysku z którego możemy wreszcie korzystać.

lvcreate -n wolumen -L 12g grupa

„wolumen” to nazwa naszego wolumenu, „grupa” zaś to nazwa grupy w której tworzymy ten volumen. Po wykonaniu tej komendy w /dev/grupa/ znajdziemy volumen „wolumen” który to już można traktować jak zwykły wolumen. A w szczególności możemy go sformatować :

mkfs.ext4 /dev/grupa/wolumen

Proste.

A teraz parę ważnych szczegółów :

– LVM to nie rajd. jeśli uszkodzi się któryś dysk w grupie , to automatycznie tracisz wszystkie wolumeny w tej grupie. Dlatego bardzo zdrowym podejściem jest instalowanie LVM na dyskach znajdujących się w rajdzie minimum piątym.

– LVM umożliwia : dodawania i usuwanie dysków fizycznych z grupy BEZ uszkadzania całej grupy. Ale musi być troche miejsca zapasowego, żeby LVM przeniósł najpierw rzeczy które znajdowały się na odłączanym dysku fizycznym

LVM pozwala na przenoszenie wolumenu z jednej grupy do drugiej. I pozwala to robić BEZ przerywania pracy systemu. Pozwala to migrować serwery na nowe macierze rajdowe bez przerywania pracy.